Magda Smalara „Kobieta do zjedzenia”

28.02.2018 środa / 19:00


12 13 14 15
5 3 4 4
3 5
1 2 1 2 11 16
3 4
4 5 4 10 6 17 3 2 1 3 1 2
4 5 3 6 2 9 2 18 7 1 1
4 5 3 6 2 3
1 7 8 19 8 4 1 4
7 8 2 6 9 5 10 4 3 11 3 7 20 2 12 2
1 1 7 6 8 9 5 10 4 3
6 21 11 2 12 3 9 10 8 1 11 7
6 12 4 5 13 5 22 4 14 1 3 4 15
2 3 2 8 9 7 6 10 1 5 11 2 4 4 23
12 3 1 13 2 8 9 7 10 6 11
1 5 12 4 3 24 13 3
7 2 8 1 6 9 14 5 10 2 4 11 1 3 2 25
3 2 12 3 1 1
2 1 26
Wybór miejsc

Brak wybranych miejsc

Na wybór i opłacenie biletów jest 30 minut. Transakcja niezrealizowana w tym czasie ulega automatycznemu anulowaniu.


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ze względu na historyczny charakter miejsca w Teatrze Starym istnieją następujące kategorie miejsc:


      Miejsca I – z widocznością pełną
     
Miejsca II – z widocznością ograniczoną (konieczność wychylenia się)
     
Miejsca III – z widocznością bardzo ograniczoną
     
 Miejsca stojące – pełna widoczność sceny możliwa jest tylko z pozycji stojącej
     
Miejsca VIP – z najlepszą widocznością na wybrane wydarzenia
      Miejsca zajęte
      Miejsca nienumerowane


Decydując się na zakup miejsc II i III kategorii lub „miejsc stojących” w odpowiednio niższej cenie, muszą mieć Państwo świadomość ograniczonej lub bardzo ograniczonej widoczności.
Prosimy o przemyślaną i odpowiedzialną decyzję.
Dziękujemy!


W przypadku braku możliwości zakupu biletu on-line prosimy o bezpośredni kontakt z kasą tel.: 81 466 59 25, info@teatrstary.eu