Bitwa o literaturę. Bob Dylan i spadek po kontrkulturze

28.02.2017 wtorek / 18:00

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego.
Wydarzenie transmitowane on-line na stronie: video.teatrstary.eu

Przed i po spotkaniu w foyer Teatru będzie można kupić książkę Jerzego Jarniewicza "All you need is love. Sceny z życia kontrkultury", a także książki Jerzego Illga.

 

prowadzenie: Jerzy Sosnowski
goście: Jerzy Illg, Jerzy Jarniewicz, Jakub Malik

Nobel dla Dylana został przyjęty jako symboliczne uznanie dorobku kontrkultury za pełnoprawny element dziedzictwa naszego kręgu kulturowego. Co prawie pół wieku po „lecie miłości” (1968–1969) pozostało z tamtego nurtu? A może kontrkultura stała się tymczasem kulturą dominującą, w stosunku do której cała reszta, tak broniona przez konserwatyzm, jest naprawdę nową i ożywczą kontestacją?
Jerzy Sosnowski

 

Jerzy Illg, edytor, publicysta, krytyk literacki. W roku 1968 uczestniczy w pierwszych zlotach polskich hippies. W latach 1974–1983 pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym UŚl. W stanie wojennym z przyczyn politycznych wyrzucony z UŚl, co dziś poczytuje sobie za uśmiech losu. Od 1983 roku redaktor, a od 1992 redaktor naczelny Wydawnictwa Znak. Od 1990 do 1997 redaktor pisma literacko-artystycznego „NaGłos”. W latach 1997 i 2000 jest organizatorem Krakowskich Spotkań Poetów, w latach 2002–2006 współorganizuje wraz z University of Houston Krakow Poetry Seminar, a w latach 2009–2015 jest dyrektorem programowym Festiwali im. Czesława Miłosza.

Publikacje: „Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim”, Warszawa 1988 (wydane w tzw. drugim obiegu); „Kundera. Materiały z sympozjum” (red.), Londyn 1988; „Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim”, Katowice 1993; „«To miasto jest wszędzie». Wiersze o Krakowie XX w.”, (wybór, opr. i wstęp), Kraków 2001; „Wiersze z Marcówki”, Kraków 2003; „Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach”, Kraków 2009; „Słuch absolutny. Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem”, Kraków 2014, „Rozmowy”, Kraków 2014, „Zwierciadło. Andriej Tarkowski w rozmowie z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem”, Kraków 2016.

Jerzy Jarniewicz, poeta, krytyk literacki, tłumacz. Wykłada literaturę angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Literatury na Świecie”. Autor dwunastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych, m.in. „Larkin. Odsłuchiwanie wierszy” (2006), „Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich” (2008), „Heaney. Wiersze pod dotyk” (2012), „Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim” (2012), „Podsłuchy i podglądy” (2015) oraz „All You Need is Love. Sceny z życia kontrkultury” (2016). Opublikował trzynaście zbiorów wierszy, ostatnio „Makijaż” (2009), „Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną” (2011) i „Woda na Marsie” (2015). Przekładał Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Raymonda Carvera, Edmunda White’ a, Dereka Walcotta, Charlesa Simica i wielu innych. Opracował także antologie „Sześć poetek irlandzkich” (2012) oraz „Poetki z wysp” (2015, z Magdą Heydel). Współorganizator pierwszej w Europie Wschodniej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej Beatlesom (Łódź 2008). Współredaktor serii wydawniczej „Twarze kontrkultury”. Mieszka w Łodzi.   

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji "Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa" na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

     Bitwa o literaturę. Bob Dylan i spadek po kontrkulturze

  • fot. Krzysztof Dubiel