Bitwa o literaturę. Po Gigantach. Polska poezja XXI wieku

21.02.2017 wtorek / 18:00

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego.
Wydarzenie transmitowane on-line na stronie video.teatrstary.eu

prowadzenie Łukasz Drewniak
gość: Joanna Orska, Maciej Woźniak

Umarł Tadeusz Różewicz, umarła Wisława Szymborska, umarł Czesław Miłosz. Adam Zagajewski jest już starym poetą, tak samo jak Julian Kornhauser. Marcin Świetlicki dawno przekroczył smugę cienia, starzeją się Tomasz Różycki i Jacek Podsiadło. Co po nich? Jak wygląda dziś układ sił w polskiej poezji, naszym literackim węglu, czyli bogactwie naturalnym i specjalności narodowej? O czym piszą młodzi poeci i jak? Jaki jest ich stosunek do znikającego pokolenia mistrzów? Kogo czytać? Komu kibicować, kim się martwić, komu wierzyć?
Łukasz Drewniak

 

Joanna Orska, krytyczka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi zajęcia z najnowszej polskiej literatury i krytyki, a także krytycznoliterackie warsztaty na specjalności Krytyka literacka i artystyczna oraz na kierunku Kultura i praktyka tekstu. Swoje recenzje i szkice badawcze publikowała na łamach wielu polskich czasopism (m.in. „Tekstów drugich”, „FA-artu”, „Odry”, „Twórczości”, „Wielogłosu”). Jest autorką książek : „Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce” (2004) i „Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006” (2006), „Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce” (2013). Jurorka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka we Wrocławiu.

Maciej Woźniak (ur. 1969), felietonista literacki i muzyczny, autor książek poetyckich. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Twórczości”, „Literaturze na Świecie”.W internetowym „dwutygodniku” publikuje teksty o nowej poezji polskiej.Wydał osiem książek z wierszami, ostatnio tomy „Ucieczka z Elei” (2010), „Biała skrzynka” (2012) i „Pocztówki dźwiękowe” (2012). Wiosną 2017 r. nakładem WBPiCAK w Poznaniu ukaże się jego nowa książka „Obywatelstwo podwójnego kraju”. Redaktor (m.in. dwóch antologii poezji polskiej za granicą), sprawca wydarzeń poetyckich, bibliotekarz. Mieszka w Płocku i okolicach.

 

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji "Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa" na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

     Bitwa o literaturę. Po Gigantach. Polska poezja XXI wieku

  • fot. Bogusław Krężel