Goście Akcentu. Linie światła. Poeci i tłumacze.

12.04.2018 czwartek / 18:00

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego.Niedawno w publikowanej przez „Akcent” serii wydawniczej „Biblioteka Siedemsetlecia” ukazała się antologia Linie światła zawierająca wybrane wiersze sześciu znakomitych poetów związanych z Lublinem w przekładach na sześć języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, litewski, węgierski i ukraiński). Zdawać by się mogło, że tak różnorodnych autorów – poza szeroko pojmowaną lubelskością – niewiele łączy. Jeśli jednak przyjrzeć się ich twórczości z pewnego oddalenia, okazuje się ona wyjątkową opowieścią o najważniejszych aspektach ludzkiego życia. Takich jak próby określenia własnej tożsamości, rozpoznawanie i wyodrębnianie osobistej przestrzeni, zmagania z przemijaniem, starością i nieuchronnością śmierci, której okrutną hegemonię przezwycięża jedynie cud narodzin. Niepewność co do własnego losu pokonywana jest w aktach nadawania mu sensu. Lubelscy poeci sprzeciwiają się zakłamywaniu rzeczywistości oraz zawłaszczaniu języka publicznego. Źródłem doświadczeń metafizycznych jest dla nich zetknięcie tego, co pospolite, zwyczajne, z tym, co wzniosłe i niepowtarzalne, przenikanie sacrum do sfery powszedniej, której centrum stanowi człowiek, traktowany przez nich zawsze z czułością, ale i koniecznym dystansem.

Bohaterami spotkania będą poeci: Anna Maria Goławska, Marek Danielkiewicz, MagdalenaJankowska, Waldemar Michalski, Wacław Oszajca i Bohdan Zadura, a także niektórzy tłumacze ich wierszy (m.in. Mirosława Modrzewska, Janusz Golec, Jacek Giszczak).

Prowadzenie: Jarosław Wach, redaktor tomu i autor posłowia, sekretarz redakcji „Akcentu”

W cyklu „Goście Akcentu” prezentujemy najwybitniejszych polskich twórców związanych z Lublinem poprzez swoje życie lub dzieło.

Goście Akcentu. Linie światła. Poeci i tłumacze.

  • Goście Akcentu