Bitwa o kulturę. Kiedy ukształtował się naród?

24.04.2018 wtorek / 18:00

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie.
Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.
Wydarzenie transmitowane on-line na stronie Teatru Starego.

Prowadzenie: Jerzy Sosnowski
Gość: Wojciech Kriegseisen

Dzieje polskiej państwowości zaczynamy umownie od 966 roku – chrztu Mieszka I. Ale czy jego państwo zamieszkiwali wówczas Polacy (w dzisiejszym sensie tego słowa)? Jak pojęcie narodowości rozumiano w epoce, w której zdarzało się ludziom określać tak: natione Polonus, gente Ruthenus, origine Judaeus – tzn. „[jestem] narodowości polskiej, rodu rusińskiego, pochodzenia żydowskiego”? Co zmieniła w tym utrata państwowości w 1795 roku, co – dziewiętnastowieczne ruchy nacjonalistyczne, co – odzyskanie niepodległości, a co – skutki II wojny światowej?
Jerzy Sosnowski

Wojciech Kriegseisen, historyk, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Studiów Nowożytnych w Instytucie Historii PAN. Zajmuje się historią nowożytną, a szczególnie dziejami stosunków wyznaniowych od XVI do XVIII wieku oraz dziejami Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVIII wieku. Był kierownikiem projektu badawczego „Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII w.” zakończonego publikacją „My i Oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa”, red. W. Kriegseisen, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2016.
Inne publikacje: Kalwin, O zwierzchności świeckiej [–] opisanie. Anonimowy przekład polski dwudziestego rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis nunc vere demum suo titulo respondens Jana Kalwina wydany w 1599 r., oprac. i wstęp W. Kriegseisen, Warszawa 2009; Autonomia jednostki a wolność sumienia. Problem konwersji w nowożytnej Rzeczypospolitej, w: Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX wieku, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2011, s. 25–44; Between state and church. Confessional relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2016.

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

  Bitwa o kulturę. Kiedy ukształtował się naród?

  • fot. Z zasobów IH PAN