Bitwa o literaturę. Tischner dziś. Co w praktyce oznacza „filozofia dialogu”?

20.03.2018 wtorek / 18:00

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie.
Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.
Wydarzenie transmitowane on-line na stronie Teatru Starego.

Prowadzenie: Jerzy Sosnowski
Gość: Wojciech Bonowicz, Jan Hartman
Lektorka: Paulina Połowniak

W skonfliktowanej Polsce termin „dialog” przestał się dobrze kojarzyć. Prof. Jan Hartman głosi wręcz tezę, że była to sprytna metoda nawracania ateistów, paraliżująca u zarania ich zdrowe skłonności polemiczne. Przede wszystkim jednak wydaje się, że zniknął społeczny klimat na mówienie do siebie: „być może ja nie całkiem mam rację, być może ty masz trochę racji” – od czego, jak uczył ks. prof. Tischner, prawdziwy dialog musi się zacząć. Czy więc pora na odrzucenie filozofii dialogu jako uroczej, ale niepraktycznej baśni?
Jerzy Sosnowski

Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Opublikował kilka tomów poetyckich, m.in. Pełne morze (2006; Nagroda Literacka Gdynia 2007), Echa (2013; nominacje do Nagrody Nike i Nagrody im. Wisławy Szymborskiej) oraz Druga ręka (2017). Autor książek dla dzieci Bajki Misia Fisia (2012) oraz Misiu Fisiu ma dobry dzień, dobry dzień (2015), a także tomu rozmów z Wojciechem Waglewskim Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe (2017). Mieszka w Krakowie.

Jan Hartman, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Zakładem Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ. Urodził się w 1967 r. we Wrocławiu, studia filozoficzne odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1985–1990, a doktoryzował się w roku 1995 na UJ. Od 1992 roku mieszka w Krakowie. Jest autorem kilkunastu książek filozoficznych oraz podręczników. Zajmuje się metafilozofią, etyką, filozofią polityki oraz bioetyką. Ponadto jest publicystą, m.in. stałym felietonistą „Polityki”. Okazjonalnie zajmuje się również działalnością polityczną, reprezentując kierunek lewicowo-demokratyczny.


Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

  Bitwa o literaturę. Tischner dziś. Co w praktyce oznacza „filozofia dialogu”?

  • fot. Krzysztof Dubiel