Goście "Akcentu". Literatura wobec stereotypów – Polska i Litwa

23.11.2017 czwartek / 18:00

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego.

Goście: 
Nijolė Daujotytė – poetka 
Dainius Gintalas – poeta, krytyk sztuki i literatury, librecista
Birutė Jonuškaitė – powieściopisarka, nowelistka, poetka

Prowadzenie – Łukasz Janicki, Bogusław Wróblewski


Lublin był miastem unii polsko-litewskiej, którą w pierwszym okresie jej funkcjonowania – ze względu na sposób połączenia dwóch organizmów państwowych – uznać można za swoistą prefigurę Unii Europejskiej. W Lublinie zatrzymywali się królowie w drodze z Krakowa do Wilna – było to główne miasto na szlaku jagiellońskim. Awangarda lubelska (Czechowicz) i awangarda wileńska (Miłosz) postrzegane są jako zjawiska wyraźnie powiązane. „Akcent” był niedawno miejscem prezentacji twórczości plastycznej Stasysa Eidrgieviciusa, poezji Vladasa Braziūnasa i Antanasa A. Jonynasa i opowiadań Birutė Jonuškaitė, a prasa litewska publikowała wiersze poetów z Lublina, m.in. Anny Goławskiej, Waldemara Michalskiego, Wacława Oszajcy. Po przedstawieniu przetłumaczonych specjalnie dla naszej publiczności utworów pisarzy przybyłych z Wilna, zapytamy, jak dzisiaj mają się do siebie najnowsze tendencje w literaturze i sztuce Polski i Litwy, a także jaką rolę odgrywają historyczne sentymenty w relacjach między naszymi krajami na tle współczesnej Europy.

W cyklu „Goście Akcentu” prezentujemy najwybitniejszych twórców związanych z Lublinem. Od kilku lat należy do nich Birutė Jonuškaitė. Ta wysoko ceniona nowelistka, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Związku Pisarzy Litwy, zaprosiła do Lublina dwoje pisarzy, których twórczość jest obecnie na Litwie szeroko dyskutowana: Nijolė Daujotytė – poetkę, Dainiusa Gintalasa – poetę, krytyka sztuki i literatury, librecistę. Przedstawią oni swoją wizję literatury w szybko zmieniającym się świecie i odpowiedzą na pytania czytelników.

Łukasz Janicki jest redaktorem działu eseistyki i krytyki w „Akcencie”, dr Bogusław Wróblewski jest wykładowcą UMCS, redaktorem naczelnym „Akcentu”.
Goście "Akcentu". Literatura wobec stereotypów – Polska i Litwa

  • Pisarze z Wilna i Lublina przed pomnikiem Unii Lubelskiej. B. Wróblewski, B. Jonuškaitė, Ł.Janicki i A. Jonynas. XI 2015. Fot. J. Wach