Mała muzyka

15.10.2017 niedziela / 17:30

Bilety: 25 zł (sprzedawane są dla dzieci – opiekun wchodzi bezpłatnie). Bilety na spotkania z cyklu „Mała muzyka” można kupić tylko w kasie teatru. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

Koncert dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

„Mała muzyka” to cykl spotkań przygotowany specjalnie dla najmłodszej publiczności. Dzieci aktywnie uczestniczą w koncercie, którego podstawą jest muzyczna improwizacja instrumentalna, wokalna i ruchowa. To najmłodsi swoimi reakcjami wyznaczają temat „muzycznej rozmowy”, a muzycy-animatorzy postarają się sprostać dziecięcej wyobraźni muzycznej.
Koncerty z cyklu „Mała Muzyka” opierają się na wrodzonej muzykalności człowieka: zdolności rejestrowania dźwięków, umiejętności ich rozróżniania, rozpoznawania i zapamiętywania, dostrzegania w nich sensu, a także odczuwania emocji muzycznych.

W październiku zapraszamy na spotkanie ze skrzypcami i fagotem. Warsztaty poprowadzą: Maria Moczulska (skrzypaczka, nauczycielka gry na skrzypcach metodą Suzuki - prowadzi Lubelską Grupę Suzuki „Pierwsze skrzypce”) i Marek Moczulski (fagocista w lubelskiej filharmonii i w zespole Quasi Trio).  

Uwaga! Razem z dzieckiem na scenie może przebywać tylko jeden opiekun, drugi opiekun chcący uczestniczyć w koncercie zajmuje miejsce na widowni.Mała muzyka

  • fot. Dorota Awiorko / Teatr Stary w Lublinie