Bitwa o kulturę. Czy historia jest nauką obiektywną?

28.03.2017 wtorek / 18:00

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego.
Wydarzenie transmitowane on-line na stronie video.teatrstary.eu

gość: Andrzej Paczkowski
prowadzenie: Jerzy Sosnowski

Do jakiego stopnia historyk rekonstruuje rzeczywisty i zobiektywizowany stan przeszłości? Jak wytłumaczyć fakt, że rozmaici historycy, pisząc o tej samej epoce, mogą się zasadniczo różnić w ustaleniach? Gdzie są granice dopuszczalnej interpretacji posiadanych źródeł? Na ile historia jest tworzona na nowo przez kolejne epoki, zgodnie z ideologicznymi potrzebami kolejnych pokoleń (władz, społeczeństw, „narracji dominującej” itp.)?
Jerzy Sosnowski


Andrzej Paczkowski, ur. 1938 w Krasnymstawie. Historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się najnowszą historią Polski. Autor kilkuset publikacji, w tym monografii „Prasa polska 1918–1939” (1980), „Pół wieku dziejów Polski, 1939–1989”, (1996, cztery wydania zagraniczne), „Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 1981–1983” (2006, wydanie angielskie 2015). W latach 1999–2016 członek Kolegium/Rady IPN.


Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji "Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa" na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

      Bitwa o kulturę. Czy historia jest nauką obiektywną?

  • fot. Krzysztof Dubiel